Pepé z Porajowa

 

nar. 15.06.2010

Porajow, Polsko

 

 

váha: 10,6 kg

výska: 45 cm

 

 

Matka: Puszka

   

 

 

 

 

 

Otec: Neznámý